สกศ.เร่งทำบิ๊กดาต้าการศึกษาไทย

บิ๊กดาต้าการศึกษาใกล้ความจริง สกศ.เร่งวิเคราะห์ข้อมูลดูภาพรวมจัดการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ

ศธจ.ภูเก็ต นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร