ศธจ.ภูเก็ต นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

26 ตุลาคม 2560 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตนำคณะลูกเสือ-เนตรนารี ช่วยปฏิบัติภารกิจ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหา/การบริการอาหาร น้ำดื่ม
การช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ และช่วยประสานงานดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัดภูเก็ต
ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย
ณ พระเมรุมาศจำลอง เวทีกลางสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จำนวน 278 คน
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อำเภอกะทู้ จำนวน 180 คน
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) จำนวน 145 คน
รวมทั้งสิ้น 603 คน

จิรวัฒน์/ข่าว