ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อ 076 211 428-9 โทรสาร ต่อ 11

เบอร์ติดต่อภายใน

กด 11 ส่งแฟกส์
กด 12 เลขานุการหน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด
กด 13 เลขานุการหน้าห้องรองศึกษาธิการจังหวัด
กด 14 กลุ่มอำนวยการ
กด 15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
กด 16 กลุ่มนโยบายและแผน
กด 17 กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
กด 18 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กด 19 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์