ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
83000

โทรศัพท์  076 211 428-9
โทรสาร  076 211 428-9 ต่อ 11

อีเมล  phuketpeo@sueksa.go.th

เบอร์ติดต่อภายใน

กด 11 ส่งแฟกส์
กด 12 เลขานุการหน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด
กด 13 เลขานุการหน้าห้องรองศึกษาธิการจังหวัด
กด 14 กลุ่มอำนวยการ
กด 15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
กด 16 กลุ่มนโยบายและแผน
กด 17 กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
กด 18 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กด 19 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์

แผนที่ตั้งสำนักงาน