รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2566

ดาวน์โหลดและเปิดอ่านรายงาน คลิกที่นี่

สมฤทัย ปัญจะ/จัดทำรายงาน
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์