รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/ข้อมูล