ได้เห็นหลักสูตรพื้นฐานใหม่ก่อนสิ้นปี

เลขาฯ กพฐ. เผยความคืบหน้าเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หวังเด็กจบ.ม.6 ได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B2