ได้เห็นหลักสูตรพื้นฐานใหม่ก่อนสิ้นปี

วันนี้ (2 ธ.ค.62)ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับของสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการเปิดห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมเพื่อให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการขอเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าร่างหลักเกณฑ์จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้และจะประกาศให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดได้ในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่ได้ประกาศแผนการรับนักเรียนไปแล้ว แต่เป็นโรงเรียนทั่วไประดับอำเภอหรือจังหวัดที่จะเปิดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถและศักยภาพเรื่องภาษาอังกฤษได้ตามที่คาดหวัง คือ เมื่อจบชั้น ม.6 จะต้องได้คะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล หรือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)ที่ระดับ B2

“สำหรับครูที่จะมาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนพิเศษนี้ มีได้ทั้งครูไทยและต่างชาติ ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหารือว่า ครูต่างชาติที่มีอยู่แล้วในขณะนี้เพียงพอหรือไม่ เรื่องนี้มี 2 แนวทางที่สามารถทำได้ คือ โรงเรียนจัดหาเอง หรือ อาจต้องขอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ หารือกับทูตต่างประเทศ เพื่อจัดหาครูให้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะเปิดให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรได้ หรือ สพฐ.อาจสนับสนุนงบฯบางส่วนในปี 2563 แล้วขอตั้งงบฯในปี 2564 เพื่อเติมเต็มต่อไป”เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า สำหรับเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ขณะนี้กำลังรอคณะกรรมการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายว่าอยากให้มีคนรุ่นใหม่มาช่วยคิดด้วย โดยคาดว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอสมควร

แหล่งข่าว : เดลินิวส์