ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่ 20 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือฯ

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์