รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ” กลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และนางวรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ” กลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์