สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งส่วนราชการภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ปลัดอำเภอ ภาคเอกชน และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภาคเอกชน ประกอบด้วย โรงเรียนสอนภาษาภูเก็ตราไวย์ โรงเรียนสอนภาษานิวยอร์คซิตี้ และโรงเรียนสอนภาษาแกลลอรี่ พลาซ่า โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์