ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย Executive Function (EF) จังหวัดภูเก็ตสู่ “เด็กตงห่อ”

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล เข้าพบนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย Executive Function (EF) จังหวัดภูเก็ตสู่ “เด็กตงห่อ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์