รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมเครือข่ายคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง

วันที่ 30 มกราคม 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง จัดโดยมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต ณ A2 Pool Resort Phuket เพื่อสร้างความเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวัง คุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง สอดคล้องกับการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยมีนายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธาน

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์