สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567

วันที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ตฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีเปิดการปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 โดยดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด มีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายกยุวกาชาดจังหวัดภูเก็ต (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์