ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ วัดสะปำธรรมาราม ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวศิริวลี นกเอี้ยง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์