การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญหน่วยงานราชการเสนอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด

ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 076 211 428-9 ต่อ 18 (คุณสมฤทัย)

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์