รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมราชภัฏแฟร์

วันที่ 19 มกราคม 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมราชภัฏแฟร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ งานบริการวิชาการ งานออกบูธสินค้า OTOP ทั่วไทยงานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (มอเตอร์โชว์) สวนสนุก และนาวาพาโชค ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในพิธี

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์