รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงาน DARA OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมงาน DARA OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงาน DARA OPEN HOUSE มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์