ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง โดยเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมรักษะวาริน วิทยาลัยเทคนิคระนอง

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์