รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 10+ เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 10+ เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมมุกอันดา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์