รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ของศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สพฐ. เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นรองประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์