ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช “

วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมมหิศร ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์