ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าพบศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะบุคลากรในสำนักงาน เข้าพบ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เพื่อรายงานตัวและรับฟังนโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์