สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกำกับการทดสอบวัดสมรรถนะครูในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 มกราคม 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งนางสาววรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา ร่วมกำกับดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และวันครู ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์