สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รองประธาน นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม พร้อมกันนี้ ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ได้มากล่าวอำลาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์