รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2566 ( ประจำเดือนธันวาคม 2566 ) ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์