สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจตรา Non-Immigrant รหัส ED

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และผู้รับใบอนุณาต / ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ  ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจตรา Non-Immigrant รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์