สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค ตามแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์