รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบรางวัลสถานศึกษา ที่ร่วมโครงการ “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2566 จังหวัดภูเก็ต”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2566 จังหวัดภูเก็ต” โดยมี โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้จัดกิจกรรม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์