รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ในระหว่างเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย”

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์