วันต่อต้านคอรัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต (MOE Zero Tolerance)”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 7.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมวันต่อต้านคอรัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต (MOE Zero Tolerance)” ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย  No Gift Policy เน้นย้ำไม่ซื้อขายตำแหน่ง ก้าวข้ามค่านิยมเรื่องระบบอุปถัมภ์ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยมีนายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวมอบนโยบาย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์