รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงาน ได้รับการพัฒนา ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกร็ดความรู้ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากการทำงาน โดยมี นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ ผู้ที่ทำงานทางด้านโครงการ และการเงินเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์