ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าติดตามบุตรที่เข้ารับการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจันพันวา (มุขหลังชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าติดตามบุตรที่เข้ารับการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุม ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าติดตามบุตรที่เข้ารับการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ มีมติเห็นด้วยในวีซ่าฯ ดังกล่าวควรจะอนุญาตผู้ปกครอง ซึ่งนอกจะสร้างความมั่นคงด้านการศึกษาให้กับนักเรียนแล้ว ยังส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับผู้เก็ตได้ด้วย

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์