ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา มาที่ โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซีและโรงเรียนานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล ที่เป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารต้อนรับอย่างดี ซึ่งการออกตรวจเยี่ยม เพื่อติดตาม และให้กำลังใจ โรงเรียนนานาชาติ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ได้ดำเนินการให้สถานศึกษาของภาครัฐและท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนการสอนทั้งยังสะท้อนผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเทคนิครูปแบบการสอน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์