เยี่ยมสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ได้ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาววรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา นายนราธิป แสงดาว นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคณะบันทึกวิดีทัศน์สถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต และโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์