เยี่ยมชมสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมาย นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ นางสาววรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา และนายนราธิป แสงดาว นักประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์ผลการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ และศึกษาข้อมูลในการดำเนินการโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนท่าฉัตรไชย และโรงเรียนบ้านหมากปรก

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์