สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเงินบริจาค

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้ นายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เนื่องในโอกาสที่ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนนอระบบ สนับสนุนเงินในการจ้าง บุคลากรในการปฏิบัติงานเอกชน จำนวน 2 คน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์