รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์