รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) จังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์