ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดโครงการ To Be Number One ระดับเพชร และยอดเพชร ประจำปี 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดโครงการ To Be Number One ระดับเพชร และยอดเพชร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์