ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน เข้าร่วม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์