ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา โดยมี นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และกรรมการดำเนินโครงการฯเข้าร่วมประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์