ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดภูเก็ต

15 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังสภาพปัญหา ตลอดจนหามาตรการ และแนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระบบ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์