สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์