สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์