ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักเรียนทุนการศึกษา ม.ท.ศ ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์