ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต (Big Day)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต (Big Day) “ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ” โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงขอใช้โอกาสในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวภูเก็ตที่มีสิทธิออกเสียง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในฐานะประชาชนคนไทย “แบบแบ่งเขต เลือกคนที่คุณรัก แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคที่ชอบ” วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์