ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดภูเก็ต “Education Hub”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดภูเก็ต การเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “Education Hub” ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์