ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดผู้เก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์