ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา และการขอจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกงสุลประเทศจีน และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้ขอเข้าพบดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อหารือ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ทางด้านการศึกษา) และการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสารีย์ ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งโรงเรียน ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีนโยบาย Education Hub และ พื้นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่พร้อมให้การสนับสนุน ให้จีงหวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์