สภาการศึกษา ชู “PHUKET MODEL” ต้นแบบสร้างคนตอบโจทย์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

สภาการศึกษา ชู “PHUKET MODEL” ต้นแบบสร้างคนตอบโจทย์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์